เกย์วิลนีอุส

วิลนีอุสเมืองหลวงของลิทัวเนียและเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและฉากเกย์ขนาดกะทัดรัด

ทัวร์วิลนีอุส

เลือกดูทัวร์ต่างๆในวิลนีอุสจากพันธมิตรของเราพร้อมยกเลิกฟรี 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มทัวร์

สถานที่แนะนำ เพิ่มสถานที่ของคุณ