เกย์เวลส์

เวลส์เป็นประเทศในบริเตน เดิมเป็นเอกราชถูกผนวกในศตวรรษที่ 16 ฉากเกย์หลักสามารถพบได้ในคาร์ดิฟฟ์เมืองหลวงของเวลส์