เกย์คิวบา

เดินทางย้อนเวลาไปยังเมืองที่มีสีสันของฮาวานาและสำรวจธรรมชาติที่ยังมิได้ถูกแตะต้องของคิวบากับนักเดินทาง LGBT ที่มีความคิดเหมือนกัน