หลวงพระบาง

สำรวจหลวงพระบางตื่นตาตื่นใจกับความสง่างามและความงดงามของอาณาจักรโบราณ