เกย์เบอร์ลิงตัน

เกย์เบอร์ลิงตัน

เบอร์ลิงตันเป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐเวอร์มอนต์ที่มีฉากเกย์เรียบง่าย แต่เป็นมิตร