เกย์ไทจง

เกย์ไทจง

เมืองไถจงที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวันมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายตลาดกลางคืนและสถานที่พักผ่อนสำหรับเกย์

台中是台湾第二大的城市, 有着浓浓的台湾文化, 繁华夜市以及悠闲的同志圈。