เกย์อุรุกวัย

  หนังสือเอ Travel Gay โรงแรมที่ได้รับอนุมัติ

  เกี่ยวกับเรา อุรุกวัย

  กิจกรรมรักร่วมเพศ
  กฎหมาย
  ธันวาคม 4, 1933
  การแต่งงานเพศเดียวกัน
  กฎหมาย
  สิงหาคม 5, 2013
  การเลือกปฏิบัติ LGBT
  ที่ผิดกฎหมาย
  กรกฎาคม 15, 2003
  อายุเท่ากันของความยินยอม
  เท่ากัน
  ธันวาคม 4, 1933