เกย์เบอร์มิวดา

เกย์เบอร์มิวดา

เบอร์มิวดาเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติก การแต่งงานของเกย์ได้รับการรับรองในปี 2017 ต่อมาถูกสั่งห้ามและคืนสถานะ เบอร์มิวดาจัดงาน Gay Pride ครั้งแรกในปี 2019 เป็นสถานที่อนุรักษ์วัฒนธรรม ดังนั้นควรใช้ดุลยพินิจในสถานที่สาธารณะ

หนังสือเอ Travel Gay โรงแรมที่ได้รับอนุมัติ

เบอร์มิวดา

เกี่ยวกับเรา เบอร์มิวดา

กิจกรรมรักร่วมเพศ
กฎหมาย
May 13, 1994
การแต่งงานเพศเดียวกัน
สหภาพแรงงาน (สิทธิการแต่งงาน)
มิถุนายน 1, 2018
การเลือกปฏิบัติ LGBT
ที่ผิดกฎหมาย
กรกฎาคม 4, 2013
อายุเท่ากันของความยินยอม
ไม่เท่ากัน