เกย์เวอร์จิเนีย

เกย์เวอร์จิเนีย

เวอร์จิเนียเป็นหนึ่งในมณฑลประวัติศาสตร์ของอเมริกา มันเป็นหนึ่งในอาณานิคมเดิม ไม่ใช่ที่ตั้งของเมืองใหญ่ ๆ ดังนั้นจึงมีฉากเกย์ที่เล็กกว่า

เวอร์จิเนีย

เกี่ยวกับเรา เวอร์จิเนีย

กิจกรรมรักร่วมเพศ
กฎหมาย
มิถุนายน 26, 2003
การแต่งงานเพศเดียวกัน
กฎหมาย
มิถุนายน 26, 2015
การเลือกปฏิบัติ LGBT
แตกต่างกันไป
มิถุนายน 26, 2015
อายุเท่ากันของความยินยอม
เท่ากัน