เกย์โครเอเชีย

เกย์โครเอเชีย

สำรวจโครเอเชียประเทศในยุโรปตะวันออกที่มีชายฝั่งทะเลยาวติดทะเลเอเดรียติกซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะมากกว่า 1000 เกาะเมืองเก่าอันเก่าแก่และสถานที่พักผ่อนของชาวเกย์

หนังสือเอ Travel Gay โรงแรมที่ได้รับอนุมัติ

โครเอเชีย

เกี่ยวกับเรา โครเอเชีย

กิจกรรมรักร่วมเพศ
กฎหมาย
กรกฎาคม 1, 1977
การแต่งงานเพศเดียวกัน
สหภาพแรงงาน (สิทธิการแต่งงาน)
สิงหาคม 5, 2014
การเลือกปฏิบัติ LGBT
ที่ผิดกฎหมาย
ม.ค. 1, 2009
อายุเท่ากันของความยินยอม
เท่ากัน
ม.ค. 1, 1998

โรงแรมที่กำลังมาแรงใน โครเอเชีย

ข่าวสารและคุณสมบัติ