เกย์ปูซาน

เกย์ปูซาน

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีใต้ปูซานมีชื่อเสียงในเรื่องชายหาดน้ำพุร้อนกิจกรรมระดับนานาชาติและทัศนคติที่เป็นมิตรกับเกย์